Výroba piva


Nejdříve se musí udělat slad, který vznikne naklíčením ječmene. Po naklíčení a následném vysušení se slad sešrotuje a přesune do Vystírací kádě.

Ve Vystírací kádi se ke sladu přidá voda. Míchání těchto dvou surovin se provádí při teplotě 52°C. Část tohoto roztoku se přečerpá do Rmutovací pánve.

Rmutování je proces, při kterém se enzimy obsažené ve sladu štěpí na cukry. Tento proces se děje při 63°C a 72°C.

Poté se celá tato várka přesune do 3 kádě, která se nazývá Scezovací káď.

V té se oddělí šrot od sladiny. Poté jde sladina do 4. nádoby, kde se přidává chmel a vaří shruba 120 minut při teplotě 100°C. Z toho vzikne mladina.

Po uvaření se mladina přesune na spilku, kde se přidávají kvasnice a probíhá hlavní kvašení piva. Po zakvašení se mladina přesouvá do ležáckých tanků, kde probíhá dokvašování.

Pivo výčepní, tedy 10° pivo se dokvašuje cca 21 dnů.

Ležáky, tedy 11 a více stupňová piva cca 30 až 60 dnů.

( Zde bývá naše nejoblíbenější místo exkurzí. V těchto místech probíhá ochutnávka. )

Dalším výrobním procesem je filtrace, kde se odfiltrují kvasinky a pivo je čiré, jiskrné, průzračné a krásné na pohled.

Poslední část je stáčírna, kde se pivo stáčí do sudů, lahví, apod.

Co možná nevíte o pivu?

Dostalo se k nám pěkné pdf od neznámého autora, které pěkně popisuje blahodárné účinky piva. PDF ke stažení pdf